ANTURİUM ÇİÇEĞİ ŞERER

Yapraklarından başka çok zarif çiçeği kırmızı renkli ve sarı göbekli güzel bir bitkidir. Daima limonluk veya sıcak salonlarda yaşar, sıcak havadan müteessir olur. Dışarı çıkarmaya gelmez, bozulur. Kökleri nemi sevdiğinden 15-25 derece ısıda ve yaz kış haftada üç defa sulamak lâzımdır. Tohumları bir numaralı toprağı sever.