ANDROSAS - (Androsace)

Küçük beyaz çiçeklidir. Çiçekler yanyana gelmiş bir şekilde şemsiyeyi andırır. Mart’ta tohumu altı numaralı harca ekilir. Bir ay sonra şaşırtma edilerek kayaklı bölmelere ya da az gölgeli parterlere dikilir. Yalnız beyaz çeşidi vardır.