AMARİLLİS (Atnaryllis)

Soğanlı, dar ve uzunca yapraklı, ömürlü bir süs bitkisidir. Yaprakların arasından uzattığı bir çiçek sapının ucunda, huni şeklinde bir grup çiçek kendini gösterir. Soğanı, sünbül soğanı büyüklüğünde, biraz u- zunca ve üzeri kahverengi bir kabukla örtülüdür. İlkbaharda büyük soğanları, ıo cm kutrunda - ya- •rıyarıya bahçe ve funda toprağı konmuş - saksılara, so- Amarillis ğan uçları dışarda kalacak şekilde dikiniz. Köklenmeyi temin için nemi eksik etmemek şartıyla, saksıları 6-8 hafta karanlık ve serin biı yerde bulundurunuz. Soğanın şişip sürgün vermesiyle saksıyı yavaş yavaş ışıklı ve ılı-k bir odaya alınız. Çiçek sapı görününce pencere ö- nünde yer veriniz ve sık sık sulayınız. Süsen: Sizi şefkatle seviyorum!. Çiçek solunca sapın dibinden kesiniz; bir müddet daha soğanın beslenmesini bekleyiniz. Sonbaharda soğanı sökerek ertesi ilkbahara kadar kuru ve karanlık bir yerde saklayınız.