AMARYLLIS,ÇOBAN,KIZI,ÇİÇEĞİ,

AMARYLLIS Çoban Kızı Genellikle yılbaşından ilk¬bahara kadar çiçeklenen so¬ğanlı bir bitkidir. Çiçeklen- mesi sıcaklığa bağlıdır ve bu bitki halk tarafından çok sevilir. Uyku vaziyetinde olan so¬ğanın yan tarafında mey¬dana gelen sap üzerin¬de gelişen çiçekleri huni şek ündedir ve koyu kırmızı, pembe ve beyaz renklerde olabilir. Dinlenme devresin¬de meydana gelen sapın içi oyuktur. Son zamanlarda melezle- me ile elde edilen amaryl- lis çeşitlerinin dış görünüş¬leri çok gösterişlidir. Soğanlar, istirahat dönemi olan Kasım ayından Şubat ayma kadar satm alınırlar, iki kısım kumlu ve özlü toprak, bir kısım çürümüş gübre ve bir kısım kaba kum bulunan saksı kompostosuna ekilirler. So¬ğanlar büyük olduğundan, genellikle 12,5 cm. çaplı saksılara  ekilmelidirler. Yarısı gömülerek diğer yarısı açıkta bırakıl¬malıdır. Sıcak bir yere konan saksıya, yeni kökler oluşunca¬ya kadar fazla su verilmez.. Bu dönemde çiçek sapı gözükür, yapraklar gelişerek gelecek yıl çiçek meydana gelmesini sağlarlar. Sulama Ağustos ayının onbeşinde kesilerek kendi haline bırakılır. Sıvı besinler ise sonbahara kadar her hafta verilir. Normal sıcakhkta bulunan bitkiye çok az su verilir. Saksı değişimi ise üç yılda bir yapılır.