ALTUN ÇİÇEĞİ Dîmeorphetea

Çiçekleri portakal ve margerite benzer. Güneşten hoşlandığı için kayalıklı böl-melere iyi gelir. Az su ister. Bol çiçek açar. Gazanyaya benzer. Tohumları Mart’tan Mayıs’a kadar dört numaralı toprağa ekilir. Bir defa şaşırtmadan sonra güneşli orta bölmelere veya kayalıklı bölmelere dikilir.