ALTERNlFOLlUS Şemsiye Çiçeği

ALTERNlFOLlUS Şemsiye Çiçeği Koyu yeşil sap üzerinde; bir taç görünüşü veren, bir¬birine yakın yapraklı kısım¬ları ile aynen bir şemsiyeye benzer. Bu bitkinin çok fazla suya ihtiyacı vardır, az sulandığı zaman sıhhatsiz büyür ve yaprakları lekelenir. iyi yetiştirmek için saksının altına su çanakları konula¬rak nem ihtiyacı giderilir. Akşamları su çanakları alınarak, sabahları yeniden tazelenmelidir. Çok kuru bir atmosferde yetişen bitkinin kuru bölgelerinin yaprakları dikkatli olarak makasla kesilip atılır. Bunlar atılmazlarsa bitkinin odun kı¬sımları da hastalanıp ölürler. Bitki fazla ısıya dayanıklıdır. Normal ısılı bir yerde bü¬yüdüğü gibi, hafif ısılı bir yerde de iyi bir büyüme yapabilir. Bitki açıkta ve güneşli bir yerde teşhir ediliyorsa günün çok sıcak saatlerinde güneşten korunmalıdır. Diğer zamanlar bol güneş alabilen yerlerde kalabilir. Çoğaltılması ayırma ve çelikle olur. Ayırma ile çoğalt¬mada yaşlı bitkiler kullanılır ve bunlardan ayrılan her bir parça ayrı ayrı ekilerek yetiştirilir. Çelikle çoğaltmada ise 2,5 cm. uzunluğundaki yaprak ro¬zetleri kullanılır, gül rozetini andıran yapraklar dikkatlice budanır ve alman çelikler, kumlu toprak bulunan saksılara ekilirler.