ALSOFİLLA ÇİÇEĞİ

Avustralya’dan gelmiş ve yirmi metre bü-yüyen fuierlerden bir ağaçtır. Çok su ister, fazla güneşten hoşlanmaz; bir numaralı toprağı sever. Tohumdan yetiştirilir.