AĞAÇ KÜPESİ ÇİÇEĞİ Abutilón

 Çok ve çeşitli çiçek açan süslü bir ağaçtır. Yazın bahçelerin korbeylerini, kışın beserajı ve salonları süslemeğe yarar. Saksıda şekil olarak büyür. Tohumu Mart'ta kasalara ekilir. İki defa şaşırtma yapı-lır, toprağı iki numaralı harçtır. Üçüncü yılda çiçek açar. Kıştan korkar. Bir buçuk metre kadar büyür. Melez (Hybe ride) cinsleri makbuldür. Tohumları sonbaharda ekilir.