AFRİKA MENEKŞESİ (Saint paıılia)

Bu sevimli ev nebatı hakkında iddialar biribirini tutmuyor. Bazı meraklılar bol yapraklı nebat elde ediyorlar; fakat çiçek açtıramıyorlar. Amerika’da pek fazla yayılmış olan bu süs bitkici, daha ziyâde îtidâl’den hoşlanıyor. Yani ne sıcak, ne soğuk; ne kuru, ne çok rutubetli; ne karanlık ne de çok ışıklı bir yer istiyor. Afrika menekşesi Bilhassa sulamayı ılık su ile, saksıyı su içine batırarak yapınız; yaprakları ıslatmayınız. Bir kısım bahçe toprağı, bir kısım kaba kum ve iki kısım funda topraklı veya yaprak çürüntülü saksılarda büyütünüz. Zaman zaman yaprakların tozıınıı üfleyiniz; yaprak çelikleme- siyle üretilir. Ortanca: Bırakınız iimit edeyim!..