AESCHYNANTHUS obconicus

Bakım: Bolcu su, mümkünse yağmur suyu. Sık sık çiçek su püskürtülür. Güneş almayan çiçek ışıklı yer, yüksek nem ister. Sıcak¬lık 20°C olmalı. Gübreleme: 15 günde bir kez. Üretme: Şubat ta plastik altında tepe çelikleriyle. Saksı değiştirme: Gerekli değil, fakat istenirse erken ilkbaharda.