ADAÇAYI (Salvia oficinalis)

ADAÇAYI (Salvia oficinalis) Akdeniz kıyılarında yetişen bir bitkidir. Kenarları tırtıllı olan yaprakları uzun ve beyazımst yeşil renktedir. Haziran ve Temmuz aylarında açan çiçekleri menekşeyi andırır. Gayet güzel kokuludur ama lezzetl acıdır. Adaçayı yaprakları. çiçek açma zamanı olan aylarda toplanır ve kurutulur. Bu bitki bahçelerde bile ekilip üretilehi Ur. Dağtepelerinde yabani olarak kendi kendine biten Adaçayıarı l1assaı:;ı bakımından daha kuvvetlidir. SAGLIK ÜZERİNE TESİRİ: Adaçayı çok kullanılan, çok faydalanılan ev il1içlarındandır .. Hazım borusu tembelliklerinde, mide ve barsak zayıflıklarında, kusmalarda iyi gelir. Göğüsu yumuşatır, idrar söktürtir. 60 ilASO gramı bir litre suda haslanarak kullanılırsa bazını kolaylaştınr. Barsaklardakl gazları giderlr. Eskiden verem hastalarınnın terlemesini kesmek Için Se kullanılırdı. Çlçeklerlnl kay• natarak elde edilen  zayıf bebekler oaııyo edilirse bu çocuklar da kuvvetlenir. Adaçayı çiçek suyuyla yapılan ılık gargara boğaz, bademcik ve diş etlerindeki iltihapları kısa zamanda iyileştirir. Boğmaca hastalığında Keklk ve Beşparmak otuyla kanııtırılıp çay gibi haşlanarak hastaya üç saatte bir yarım fincan içirilir, Adaçayı, astma denilen nefes darlığı çeşidinde anason, sığır· kuyruğu gibi bitkilerle karıştınlarak bunlardan yirmi gramı bir litre suda başlanır, suyu günde üç defa birer fincan verilirse hasta rahatlar çiçek gönder