ADA SOĞANI ÇİÇEĞİ Scilla

Arapların Askil dedikleri ada soğanına Fransızlar Peru sünbülü ve rum bahçevan- lar da Ada Sünbülü derler. Bu cins soğanlı çiçekler ömürlü olup; mavi, beyaz ve pembe renkli cinsleri vardır. Çiçekleri kesilmiş olarak demet yap.mında kullanılır. Saksıda da kolaylıkla yetişirler ve Nisan'dan başlayarak çiçek açarlar. Bu çiçekler, orta ve kenar bölmelerini süslemeğe gelir. Ada soğanları, soğan ve soğancıkları ile yetişirler. Tohum pek nadiren kullanılır. Çünkü ancak 3-4 yıl sonra çiçek verirler. Soğanları her iki, üç yılda bir defa topraktan çıkarıp, toprağa dikince- ye kadar serin bir yerde saklamalıdır. Soğanlar Ekim’de dikilir. Dikilirken soğancıklarını ayırarak ve ayrıca dikilerek büyümeleri sağlanır. Soğanlar büyüklüklerine göre 1 - 15 santimetre derinliğinde ve 15 - 25 santimetre ara ile dikilmelidir. Ada soğanlarının hemen hepsi sünbül gibi şişe ve yosun üzerinde yetiştirilmeğe elverişlidirler. AKALİFA — Sıcak salonlar için zarif ve garip çiçeklerdir. Yaz:n açıkta güneşli yerde yaşayabilir. Çiçekleri dallarından toprağa kadar uzanırlar. Bu fidanlar çelikle yetiştirilir, sevdiği toprak üç numaralı topraktır, suyu ve inek gübresinden şerbeti sever.