Acı Ağacı(Ruassia amara)

lki, üç metre yüksekliğinde ufak bir ağaçtır. Guyanna, Venezüella ve Panama taraflarında yetişir. Kabuğu incedir. Şeker beyazı renktedir ve san benekleri vardır. Çiçekleri kırmızı olur. Bitkinin her kısmı çok acı olduğu için bu adı almıştır. Kokusu yoktur. İlaç olarak kulla· nılan yeri, odun §eklinde bulu· nan kütüğüdür. Yapısında ruassine adındatısirli bir madde .vardır. SALIGA T.ESİRİ: Tükrük ifrazını düzenler. Mide, barsak karaciğerter, böbrek ifrazlarını çoğaltır. Hazımsızlık, barsak tembellikleri, karaciğer ve safra kesesi sancıları, karaciğere kan hücumu gibi hallere iyi gelir. Acı olması dolayısıyla midenin Iç zarını etkileyerek iştahı açar. Bu şifalı etkilerinden dolayı bu bitkinin yetiştiği ülkelerde halkın bu ağaçtan su maşrapalan yaptığı, bunlardan su lçenlerin iştahlarının arttığı, bünyeleri· nin kuvvetlendiği söylenmekte· dir. Bir litre suya beş gram bu ağaçtan konarak ısıatılır veya haşlanırsa bu su ilaç diye kullanılır. Bir defada içilecek mik· tar,yaı:ıa ve naturaya göre birçorba kaşığından bir fincana kadardır. Fazla içllirse bag dönmesi, bulantı ve kusma yapar. Pişirme şeklinde hazırlanır da suyuyla lavman yapılırsa barsak kurtlarını düşürür. İki gramdan on grama kadat acı agaç 60 gram suyla güzelce kaynatılarak elde edilen maddesi ek kağıtlarının hazırlanmasında kullanılır. Çünkü Acı ağaç, bir çok başeratı kaçırır, çiçek Bazı ülkelerde kaynatılmış acı ağaç suyunu vücudun elbiseyle. örtülü olınayan elyüz gibi çıplak kısımlarına sürerek sinek• sivrisinek, tatarcık gibi hayvanların hilcumundan korunanlar çoktur. çiçek gönder