ACEM LÂLESİ (Eschscholtzia

Sarı ve turuncu renkte çiçekleriyle bahçelerimizi süsleyen Acem lâleleri .doğru çiçekleri arasında eskiden beri yetiştirilir. Her yerde kolayca yetişir. Ömürlü cinsi soğuktan müteessir olmadı-ğından bahçede yıllarca kalır ve her yıl olduğu yerde kendi kendine çoğalırlar. Beyaz, kükürt sarı, ateş renginde çiçek açan ve katmerli çeşitleri vardır. Mayıs’tan Kasım’a kadar çiçek açarlar. Acem lâleri, Mart'ta tohumla yetiştirilir. Tohumları güneşli bir yerde açıkta altı numarclı toprağı taşıyan kasalara ya da çanaklara ek- melidir. Fideleri 3 - 4 yapraklı olduğundan aynı toprağa şaşırtma ya da bahçeye dikmelidir. Bu fidanların Acem lâlesi kökleri kalın ve etli olduğundan güç (Eschschotzia) tutar. Bunun için kasalarda fazla büyümeden şaşırtma edip yerine dikmelidir. Veya tohumları doğrudan doğruya bahçedeki bölmelere seyrekçe olarak serpmek doğru olur. Acem lâlesi Eylül'de ekilirse Mayıs'ta çiçek açar.