ACALPHA HISPIDAAl Puskül

çiçek  Puskül Son yıllarda çok sevilen bir ev bitkisi olduğu halde eskiden çiçek sadece botanik bahçelerinde yetiştirilirdi, uzun, kırmızı çiçekler veren bu bitkinin yetişme şekli basit değildir.çiçek  Çok nemli bir atmosferde sulama ılık su püskürterek yapılmalı, çiçekli bitkinin ise sadece yapraklarına püskürtülmelidir. Normal ısılı odalarda iyi büyüyen acalpha’yı Mart ortasından Ekim ortasına kadar öğle sıcağından korumakta yerinde olur.çiçekçi  Çelikten kolayca çoğaltılabilir, bu çelikler genç filizlerin 7,5 cm. uzunluğunda budanması ile elde edilir. Alınan çelikler kum bulunan küçük saksılarda köklendirildikten sonra daha geniş saksılara alınırlar. Bu saksıların dibinde kiremit parçaları olmalı ve iyi kaliteli harç bulunmalıdır. Saksıla madan sonra da toprak normal şekildeçiçekgönder sıkıştırılmalıdır, Kışın bitkiye gübre verilmemeli, ancak ilkbahardan sonbahara kadar sıvı gübre vermeli ve ilkbaharın ilk günlerinde hafifçe budama yapmalıdır.