ÇİÇEK İÇİN ATMOSFER NEMİ

Hava suya doymuş olunca, biz buna % 100 nisbi nem deriz.çiçek  Fakat havadaki suyun miktarı sıcaklık ile değişir. 5 °C’deki hava nisbi nemi % 100 olduğu zaman 20°C’dekinden 3 kere daha az su taşır. Bütün bu fiziksel kanunlar sonbaharda odanızı ısıtmağa başladığınızda nisbi nemi düşürdüğümüz anlamına gelir. Soğuk havanın kapı ve pencereyi açınca içeri girmesini önlemek mümkün değildir. Bu so-ğuk hava yüksek nisbi neme sahip olmasına rağmen mutlak su miktarı azdır. Oda içinde ısıyı ne kadar yükseltirsek nisbi nem o kadar düşecek demektir. Ancak bunun önüne geçmek mümkün değildir. Püskürtme yapmak suretiyle nisbi nemi yükseltebilir