(GESNERlA)

(GESNERlA) African Violet ve Gloxinia familyasından olup, kırmızı çiçekleri ve siyah yeşü yaprakları ile çok beğenilip sevilir. Normal ısıtılmış odalarda yetiştirilir ve kuvvetli güneş ışığın¬dan korunur. Çok fazla güneş ışığı aldığı hallerde bitkinin ca¬zip renkteki yaprakları sarıya dönüşür. Bir yaz bitkisi olup, çiçekleri bozulmadan Ağustos ayına kadar devam eder. Çi¬ çeklenme mevsiminden sonra dinlenmeye ihtiyaç gösteren bitki saksısı ile birlikte kuru, sıcak kasalarda bırakılarak kı¬şı geçirir. ilkbahar öncesi, küre şeklindeki kökleri alınarak taze saksı kompostosu ve dibinde kiremit parçaları bulunan sak¬sılara ekilirler, önce sıcak odalarda bırakılan ve nemi sağ¬lanan saksılarda genç filizler oluşmaya başlayınca su mikta¬rı arttırılır, 7,5 cm. uzunluğunda olduklarında kuvvetli güneş ışınlarından korunurlar. Sık sık sulanmaya ihtiyaç gösteren bitkiye, ayrıca haftada bir sıvı gübre de verilmelidir. Bunun için iyi cins ev gübresi kullanmak ve ılık su üe sprey yap¬mak yerinde bir bakım şekli olur.